Rimma & Rafał Stareńczak
38 - 440 Iwonicz Zdrój
st. Zdrojowa 42a
Poland
mobile 0048 / 601 597 906


iwostar@poczta.onet.pl

iwostar@onet.eu

    


BANK: PEKAO S.A. I O/ IWONICZ-ZDRÓJ

IBAN: PL  30  1240  2353  1978  0010  0719  3526     SWIFT/BIC:  PKOPPLPW (EURO)